Teenuste osutamise leping

Selle lepingu (Leping) objektiks on Ekspress Meedia AS-le kuuluva veebikeskkonna www.ekspressjob.ee („EkspressJob”) vahendusel osutatavad teenused, mille kasutajaks on teenusega liitunud tööandja või personaliotsingufirma („Klient”), samuti EkspressJobi ja Kliendi õigused ja kohutused EkspressJobi veebikeskkonna kasutamisel.

Kasutajaks registreerimisel saab Klient õiguse sisestada veebikeskkonnas www.ekspressjob.ee tööpakkumise kuulutusi ja tellida lisateenuseid ning kohustub nende eest tasuma vastavalt veebikeskkonnas avaldatud hinnakirjale.

Käesoleva Lepingu alusel ei või sisestada kuulutusi isikud, kes pole antud kuulutuse puhul tööandja või personaliotsingu teostaja. Kahtluse korral on EkspressJobil õigus kuulutust mitte avaldada ning lõpetada selle Kliendi kõigi kuulutuste avaldamine.

Kasutajaks registreerimine on tähtajatu ning Kliendi esindajale väljastatud salasõna ei aegu enne, kui Klient on teatanud soovist salasõna tühistada.

Klient vastutab salasõna abil registreerunud esindaja tellitud teenuste tasumise eest.
Juhul, kui EkspressJobil tekib kahtlus Kliendi esindaja volituste suhtes Kliendi nimel kasutajaks registreerimisel, siis on EkspressJobil õigus nõuda täiendavalt volituste tõestamist.

Klient kohustub:

EkspressJob kohustub:

Teenuse tingimuste muutmine:

Teenuse osutamise peatamine

Lõppsätted