Valitsus otsib taevast nõu tööpuuduse vastu

30.03.2010  Raul Veede
Võitluses tööpuudusega on Eesti riigiisadel nõu otsas, seepärast pöördutakse abi otsides Issanda poole. Esmaspäeval, 5. aprillil korraldavad kolm ministrit, Tallinna aselinnapea, EAS, töötukassa ja SA Innove palve- ja nõupäeva, mida nimetatakse ka töötute teabepäevaks.

Palve- ja nõupäev toimub 5. aprillil kl 12-15 Tallinna Jaani kirikus.

Peapiiskop Andres Põder, majandusminister Juhan Parts, regionaalminister Siim Kiisler, sotsiaalminister Hanno Pevkur, Tallinna aselinnapea Merike Martinson "otsivad koos teiega lahendusi tööpuuduse vähendamiseks", kirjutatakse teadaandes.

Päevakava:

12.00 Ülestõusmispüha jumalateenistus "Elu, väärikus ja töö", EELK peapiiskop Andres Põder

12.45-13.45 Ministrite sõnavõtud

14.00-15.00 Töötukassa, töötute klubid, SA Innove projektid, haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanute osakond, EAS töötute toetamisvõimalustest

Kui siiani oli Eesti riik põhiseaduse kohaselt kirikust lahutatud ning kõik religioonid riigi ees võrdsed, siis nüüd jääb oodata, kas luterlikule palvepäevale järgnevad samalaadsed üritused ka õigeusu ja katoliku kirikus, sünagoogis ja maausuliste hiies või hakatakse töötukassas luterlastest töötuid eelisjärjekorras vastu võtma. Igatahes annab üritus selge soovituse: riigi peale loota ei maksa.